Byl detekován adblock

Byl detekován adblock, prosím přečtěte si následující text

Povolte, prosím, na našem webu reklamy.
Domníváme se, že používáte software na blokování reklam.
Provoz naší redakce stojí nemalé peníze, které získáváme převážně formou reklamy

Přidejte prosím do seznamu povolených blokování reklam raptor-tv.cz nebo deaktivujte software blokování reklam.

We’ve detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don’t have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add raptor-tv.cz to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.