Čínští informační makléři přetváří data na zisk

Čínští informační makléři přetváří data na zisk Data se stala uznávaným zdrojem, který mnoho společností shromažďuje a obchoduje s ním...

Data se stala uznávaným zdrojem, který mnoho společností shromažďuje a obchoduje s ním…

Video:

https://youtu.be/hXKsGdyVpeg

Data se stala uznávaným zdrojem, který mnoho společností shromažďuje a obchoduje s ním. Když však dojde na oceňování společnosti, není vždy snadné je zařadit do rozvahy. Od 1. ledna jsou společnosti v Číně vybízeny k tomu, aby tak učinily. Mohou se rozhodnout, zda budou s daty, která vlastní, zacházet jako s aktivem, nebo jako s produktem určeným k prodeji. Již v roce 2022 měl trh s obchodováním s daty v Číně hodnotu téměř 88 miliard jüanů, což představovalo dvě třetiny celkového asijského trhu. Zjišťujeme, jak trh v Číně roste a jakou roli mohou hrát oficiálně licencovaná tržiště.

Chinese information brokers are turning data into profit

Data has become a recognized resource that many companies collect and trade with…

However, when it comes to valuing a company, it’s not always easy to put them on the balance sheet. From 1/1/2024, companies in China are encouraged to do so. They can decide whether to treat the data they own as an asset or as a product for sale. As early as 2022, China’s data trading market was worth nearly 88 billion yuan, accounting for two-thirds of the total Asian market. In the report, we find out how the market is growing in China and what role officially licensed marketplaces can play.

Autor: Redakce, 10.2.2024

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *