Další libůstka z cyklu ukrajinizace našeho školství

A je to důležité, jde o všechny děti. I ty vaše…

Chcete aby střední školy měli stále nějakou úroveň? A to nejen ty soukromé, do kterých posílají své děti vládní prominenti a bohatí lidé?

Chcete, aby systém, do kterého odvádíte nemalé daně, a budete odvádět čím dál víc, zajistil kvalitní vzdělání i vašim dětem? Tak to máte asi blbý. Mílovými kroky se totiž blížíme do stavu, který se krásně promítá ve vzdělanosti například ve Velké Británii nebo i leckde v Německu, kdy místní děti jsou ve škole mnohdy utlačovanou a agresivně šikanovanou menšinou, kdy jejich rodný jazyk je upozaďován a úroveň výuky se přizpůsobuje těm nejslabším. A zdaleka se nejedná jen o základní školy. I když upřímně, jakou šanci se máte po takové základní škole dostat dál, v porovnání s dětmi, kterých se to nedotklo tolik a nebo vůbec?

No tak to budeme mít i zde. Máme totiž tu krásnou věc, která se jmenuje zákon Lex Ukrajina. A ten zákon mimo jiné upravuje to, že:

„Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.“ Přeloženo, je jen na tom, kdo bude onen rozhovor provádět, zda uzná, že právě ta znalost českého jazyka, kterou ústně žadatel předvede je dostatečná. Pokud shledá pozdrav dostatečným, může to být spolu s těmi asistenty za stamiliony, o kterých jsem psala včera, uznáno za dostatečné. Toto se týká všech středních škol a samozřejmě i dříve výběrových gymnázií. Nepíšu elitních, protože ty budou předpokládám nadále jen pro elitu.

Na školu a školské zařízení, které vzdělávají nebo poskytují školské služby cizinci, se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud o to škola požádá, nevyžaduje se stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu podle § 147. Výborné že? Už teď je to, co do počtu dětí, mazec.

V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá.

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může vzdělávání cizinců zajišťovat vedle jiného pedagogického pracovníka také pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka.

Na sjednání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogickým pracovníkem podle, který se podílí na vzdělávání cizinců, se nevztahuje ustanovení § 23a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících.

Cizinec je osvobozen od poplatku za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční.

Cizinec je osvobozen od poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Cizinec je osvobozen od poplatku za přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

Chce se mi říct, že toto je další kamínek do skládačky naprosto cílená likvidace našeho veřejného školství. Elity elitám, bohatí bohatým. Ono to totiž funguje naprosto perfektně, a vytváří se tím vrstva těch lidí, kteří jsou vzdělaní, ovládají a vládnou, a těch, kteří jsou ovládaní, ponižovaní a vysmívaní, a nikdy vládnout nebudou.

Takže jestli teď nebylo ve školách a školkách místo, teď se to jen rapidně zhorší. A úroveň výuky předpokládám, bude teda sešup. I z toho mála, co nám ještě nedokázali zničit. Ale nepochybuji o tom, že různé parazitující neziskovky to přijdou těm dětem do škol vysvětlit. Za peníze, za které by se mohli učit. Kdyby o to byl ovšem zájem.

V čí zemi to sakra vlastně žijeme?

Autor: Jana Marková, redakce, Praha, ČR, 1.2.2023
RAPTORTV – QR kody na platbu RaptorTV.cz pro FB prispevky a další
QR kódy na platbu RaptorTV.cz pro FB příspěvky a další:
Účty jsou 2 transparentní:
přednastaveno 300 czk a 500 czk
částky může plátce samozřejmě upravit, ručně stejně jako vše ostatní.
Přispějte i Vy na provoz RaptorTV.cz
I malá částka pomůže šířit to, co jinde neuvidíte a co jiní přehlíží nebo nechtějí vidět.
Běžný účet:
Číslo účtu: 2001512031/2010
IBAN: CZ2320100000002001512031
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2800735119
Číslo účtu: 2800735119/2010
IBAN: CZ7020100000002800735119
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
při platbě uveďte prosím poznámku “RaptorTV”
Majitel účtů:
Hej, občané z.s., za silnou a suverénní ČR
Projekt: Raptor-TV.cz

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *