Hrozí Česku kvůli odstranění pomníku Koněva mezinárodní arbitráž?

Ministerstvo zahraničí opakovaně prohlásilo, že Česko odstraněním pomníku maršála Koněva neporušilo žádnou uzavřenou smlouvu. Odvolávává se hlavně na fakt, že pomník maršála Koněva není válečným hrobem. Překvapením pro Ministerstvo zahraničí tedy asi bude smlouva podepsaná v roce 1993 Borisem Jelcinem a Václavem Havlem, ratifikovaná v roce 1996 Parlamentem ČR “O přátelských vztazích a spolupráci”. Tato smlouva ve svém článku 21 jasně hovoří nejen o vojenských hrobech, tak jak tvrdí ministerstvo, které se odvolává na jinou smlouvu, ale zmiňuje jasně i vojenské pomníky. Sochu maršála Koněva v uniformě RA postavenou jako poděkování za osvobození Prahy i ČSR v roce 1945 přitom jako nic jiného než vojenský pomník vnímat nelze. Úvodní ustanovení a článek 21 Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci, které jasně mluví o vojenských pomnících, naleznete níže. 

SMLOUVA mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci Česká republika a Ruská federace (dále jen “Smluvní strany”),

navazujíce na tradiční vztahy přátelství mezi národy obou států, přihlížejíce ke skutečnosti, že Česká republika je nástupnickým státem České a Slovenské Federativní Republiky a Ruská federace je státem  pokračovatelem Svazu sovětských socialistických republik, vycházejíce z hlubokých politických a hospodářských přeměn v obou státech, v Evropě a ve světě přesvědčeny o tom, že vzájemná úcta a spolupráce mezi oběma státy odpovídá zájmům národů České republiky a Ruské federace a slouží upevňování míru, bezpečnosti a spolupráce v Evropě, vytvoření kvalitativně nových vztahů založených na rovnosti, považujíce územní celistvost a neporušitelnost hranic všech států za neoddělitelnou součást nového mírového uspořádání v Evropě,řídíce se pravidly mezinárodního práva, především zásadami Charty Organizace spojených národů, a jednajíce v souladu se závazky přijatými v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížskou chartou pro novou Evropu, napomáhajíce k přeměně Evropy v kontinent míru, bezpečnosti, demokracie a blahobytu,zdůrazňujíce význam bezvýhradné úcty k lidským právům a základním svobodám a k zásadám demokracie, humanismu a právního státu, přejíce si definitivně skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a s dalším neospravedlnitelným setrváním sovětských vojsk na československém území, jehož materiální důsledky jsou řešeny příslušnou dohodou z 1. dubna 1992,navazujíce na zásady společné československo-ruské Deklarace o zásadách vzájemných vztahů a spolupráce ze 14. května 1991.

Čl.21

Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. Budou rovněž spolupracovat při zjišťování a udržování pohřebišť občanů druhé Smluvní strany, výměně informací o osudu zemřelých a nezvěstných na svém území.

Připojte svůj podpis k naší výzvě:

Výzva vládním a ústavním činitelům: Požadujeme oficiální omluvu České republiky Ruské federaci za odstranění památníku osvobození sochy maršála Koněva. Socha Maršála Koněva pro nás reprezentovala statisíce příslušníků Rudé armády, kteří osvobozovali nejen Prahu ale celé Československo. V širším pojetí to byl také pamámátník všech Spojenců, kteří se postavili Hitlerovskému Německu nejen v Praze a Československu ale i na dalších frontách Druhé světové války nejen v Evropě. Odstranění sochy maršála Koněva chápeme jako relativizaci smyslu boje desítek miliónů odvážných občanů světa proti nacismu a snahu o zlehčování a relativizaci německého nacismu jako nenávistné a zhoubné ideologie a faktickou snahu o jeho rehabilitaci a plivnutí do tváře obětem nacismu v roce 75. výročí jeho porážky Spojenci.

za Hej, Občané! z.s.

Žarko Jovanovič

Michal Hrubý

https://www.petice.com/vyzva_vladnim_a_ustavnim_initelm_r

Hodnocení

Facebook Comments

About Žarko Jovanovič

Check Also

očkování Covid19

SÚKL eviduje 36 úmrtí po očkování Covid19

Za poslední týden lékový ústav zaznamenal pět případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. …

Holandsko zastavilo vakcinaci Astra Zeneca

Holandsko dnes pozastavilo vakcinaci s vakcínou Covid 19 od AstraZeneca, následuje tak Irsko, Dánsko a …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *