Kdo má nejlepší ochranu majetku?

Kdo má nejlepší ochranu majetku? Analýza 125 zemí se zabývá vlastnickým právem...

Analýza 125 zemí se zabývá vlastnickým právem…

Stále platí: soukromé vlastnictví je klíčem k prosperitě. Kolektivismus a plánované hospodářství vedou k bídě

Zpráva International Property Rights Report, shromažďovaná každoročně od roku 2007, analyzuje vlastnická práva ve 125 zemích, které představují 93% světové populace a 98 % celosvětového HDP. Property Rights Alliance, globální sdružení liberálních think-tanků, pro rok 2023 dochází k závěru, že po čtyřech letech eroze vlastnických práv začal mírný protipohyb. Situace je však stále neuspokojivá, zejména v hustě obydlených oblastech. Mnoho lidí si stále neuvědomuje obrovský význam soukromého vlastnictví pro prosperitu. Soukromé vlastnictví je základním požadavkem pro svobodný ekonomický systém a individuální životní styl. Pouze tam, kde je chráněno soukromé vlastnictví, stojí za to pracovat, šetřit a investovat do vlastnictví domu, pracovních míst a inovací.

Index IPRI, který měří právní ochranu soukromého vlastnictví, je složen ze tří složek: Právní a politické prostředí (nezávislé soudy, právní stát, politická stabilita, boj proti korupci), práva fyzického vlastnictví (ochrana majetku, snadné registrační procesy, přístup ke zdrojům financování) a práva duševního vlastnictví (ochrana duševního vlastnictví, patentová práva, ochranná známka a ochrana autorských práv). Všechny tři složky se od roku 2018 zhoršily. V roce 2023 došlo pouze k mírnému protipohybu v ochraně duševního vlastnictví, a proto celkový index za rok 2023 vykazuje nepatrné zlepšení.

Top 16 zemí s nejlepší ochranou majetku v čele s Finskem, Singapurem a Nizozemskem jsou výhradně demokratické země na Západě, kde dominuje tržní ekonomika a soukromé vlastnictví. Přestože tvoří pouze 9,5 % světové populace, vytvářejí 48 % celosvětového HDP. Nebo jinak řečeno, HDP na obyvatele v zemích nakloněných majetku je téměř dvacetkrát vyšší než v socialistických a komunistických zemích. Tam skrytě či otevřeně platí katalog požadavků v „Komunistickém manifestu“ z roku 1848: „Jakmile komunističtí dělníci získají politickou moc, znárodní, centralizují a použijí veškerý kapitál a všechny výrobní prostředky kapitalistů ve prospěch celé společnosti. Použití síly bude nevyhnutelné.”

Od začátku průzkumu si Švýcarsko pohoršilo o dvě místa a nyní je na dvanáctém místě (Německo 9., Rakousko 11.). Skutečnost, že Švýcarsko na tom není lépe, souvisí také s protimajetkovými daněmi. Majetek je podle OECD zatížen četnými daněmi, daněmi z nemovitostí, dědickými a darovacími daněmi, daněmi z finančních či kapitálových transakcí (daně z předání apod.). Švýcarsko je v tomto ohledu mezi 38 zeměmi OECD pouze 26. Je na tom hůře než Řecko, Itálie nebo Turecko. Rakousko (4. místo) a Německo (12. místo) jsou na tom příznivěji.

Z hlediska právního a politického prostředí je Švýcarsko na 7. místě (Německo 12., Rakousko 15.), z hlediska práv k fyzickému vlastnictví je na 3. místě za Finskem a Singapurem (Německo 10., Rakousko 12.), ale z hlediska práv duševního vlastnictví je pouze 23. V tomto ohledu jsou na špici USA, 3. Rakousko a 4. Německo.

V celkovém hodnocení jsou Japonsko a USA hned za Švýcarskem na 13. a 14. místě. Čína na 50. místě je hodnocena ještě příznivěji než spodní země EU Řecko a Bulharsko na 58. a 59. místě.

Autor: Redakce, 7.2.2024

Zdroj:

https://www.internationalpropertyrightsindex.org/

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *