Konzervativní think tank v Maďarsku – více než Orbánova továrna na kádry

Konzervativní think tank v Maďarsku - více než Orbánova továrna na kádry V Česku se o stejné věcí snaží Jungmannova národní akademie, ovšem bez podpory vlády a jí navzdory...

V Česku se o stejné věcí snaží Jungmannova národní akademie, ovšem bez podpory vlády a jí navzdory…

Mathias Corvinus Collegium v ​​Maďarsku: Vzhledem ke své blízkosti k budapešťské vládě kolem premiéra Orbána je think tank v německých médiích často vykreslován jako propagandistický stroj. Co se ale skrývá za obviněními?

Mathias Corvinus Collegium (MCC) je kritiky vnímáno jako nástroj, který Viktor Orbán používá k ovlivňování vědy a politiky. Vystoupení starosty Tübingenu Borise Palmera v budapešťském sídle MCC se dostalo do titulků. Dříve se na titulky novin dostalo převzetí přední rakouské soukromé univerzity MCC. Napojení MCC na konzervativní kruhy ve vědě také kriticky komentovala různá německá média.

„Je neobvyklé, aby vědecké akci předcházela tak vzrušená debata jako ta, která předcházela přednášce Borise Palmera,“ uvedl v úvodním projevu akce Zoltán Szalai, generální ředitel MCC. Podle Szalaie je tato pozornost médií způsobena politickým stylem Borise Palmera, který má nejen schopnost inspirovat a motivovat lidi, ale také rozproudit debatu. MCC je proto ideálním místem, protože nabízí platformu pro objektivní a upřímné diskuse a výměnu myšlenek, zdůraznil Szalai a dodal: „Jsme různorodí, jsme otevření, jsme kontroverzní a jsme proti předsudkům a zrušení kultury jménem woke.”

Palmer začal svůj projev migrační krizí v roce 2015 a zmínil úspěšnou integraci syrského uprchlíka, který byl zvolen starostou obce v Bádensku-Württembersku. S ohledem na to se zeptal, zda přísná maďarská migrační politika má i své stinné stránky. Pokračoval, že vzhledem k odlišnému přístupu Německa a Maďarska k migrační politice je důležité klást otázky a mít opravdovou výměnu názorů, spíše než kázat absolutní pravdu z vysokého morálního piedestalu.

MCC je starší než Orbánovo funkční období

V Evropě není důvod odmítat debatu zleva nebo zprava a Evropa si nemůže dovolit vyloučit Maďarsko, protože kontinent je geopoliticky, vojensky, ekonomicky a ideologicky v defenzívě. Palmer také uznal, že menší státy jako Maďarsko jsou zranitelné vůči vlivu mocnějších států.

Palmer v této souvislosti zdůraznil potřebu „otevřenější diskuse“ o možných nevýhodách migrace v Německu „na této straně zelené hranice“. Tvrdil, že ačkoli je vhodné, aby Maďarsko zaujalo postoj, který nepropaguje multikulturní rozmanitost jako hlavní princip, větší otevřenost v této otázce by také pomohla Maďarsku jít stejným směrem jako zbytek Evropy.

Mathias Corvinus Collegium existuje od roku 1996 a bylo založeno podnikatelem Andrásem Tomborem dlouho před prvním obdobím Viktora Orbána jako maďarského premiéra. Dlouhou dobu se však MCC dostávalo málo pozornosti evropské veřejnosti.

Think tank má mezinárodní zastoupení

MCC není jen elitní akademický projekt, ale je aktivní i ve školách. Školákům a studentům jsou nabízeny kurzy podnikání a práva. Kromě toho Collegium nepůsobí pouze v Budapešti, ale také ve více venkovských oblastech země. Collegium působí také v sousedních zemích s maďarskou menšinou, zejména v Rumunsku. MCC má od konce roku 2022 kancelář v Bruselu. V rámci MCC již bylo založeno několik think-tanků, například institut pro výzkum migrace a německo-maďarský institut pro evropskou spolupráci.

Kritici jako časopis televize ARD „Kontraste“ popisují Collegium jako „pravicovou továrnu na kádry“. V některých částech MCC je nepochybně ideologická blízkost k maďarské vládě. V Corvinus Collegium je ale také mnoho vědců, kteří zastávají umírněnější konzervativní a ekonomicky liberální postoje.

Německý politolog Werner Patzelt, který je známý svými četnými televizními vystoupeními a od jara 2022 vyučuje v MCC, jako liberálně-konzervativní člen CDU rozhodně není podezřelý z extremistických aktivit. Patzelt je od listopadu 2022 ředitelem výzkumu bruselské pobočky Collegia. Patzelt má nepochybně dobré kontakty, aby otevřel dveře MCC v bruselské politice. Patzelt je považován za někoho, kdo se nebojí kontaktu s lidmi s opačnými názory.

Vítány jsou i levicové hlasy

Profesor trestního práva Holm Putzke z univerzity v Pasově, který je rovněž aktivním členem CSU, a historik Ulrich Schlie také vyučovali jako hostující stipendisté ​​na MCC na podzim 2021. Byli velmi pozitivní ohledně akademických standardů a akademické svobody v MCC. Putzke chválil „otevřený diskurz“ na kolegiu a stěžoval si na zkreslené zpravodajství médií o Maďarsku v Německu.

Putzke vidí své aktivity MCC také v rámci německo-maďarského porozumění: „Kdokoli v EU, kdo vždy ukazuje prstem na Visegrádské státy Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, nerozumí mentalitě lidí v těchto bývalých zemích. států východního bloku, ani tímto způsobem nenajde řešení případných neshod. „Také se vnímám jako kritický a citlivý stavitel mostů,“ zdůraznil Putzke pro Passauer Neue Presse .

Profesor politiky na Katolické univerzitě v Kolíně nad Rýnem Heinz Theisen, který byl také hostujícím členem Corvinus Collegium: „Studentský sbor na MCC je pluralitní. Na seminářích bylo mnoho studentů s více levicovými nebo zelenými pozicemi.“ Na diskusní akci „vystoupil bývalý opoziční vůdce maďarských socialistů.“ MCC je „jasně konzervativní a proorbánovsky orientovaný, ale praxe je spíše pluralitní .“

Nadcházející události nesouvisející s vládou

Kromě MCC existuje ještě druhá maďarská nadace, jejíž cíle jsou blízké části maďarské vládnoucí strany Fidesz a někdy je s MCC spojována. Patzelt však JF zdůrazňuje, že Nadace pro občanské Maďarsko má jiné cíle: „Ne, tato nadace – konkrétně: stranická nadace Fidesz – není organizačně spojena s MCC. Na svých akcích se však opakovaně věnuje tématům, kterým by se MCC Brusel také věnoval. Jako stranická nadace je její cíl a hlavní úkol – totiž udržování kontaktů v politickém a předpolitickém prostoru křesťanských demokratů a konzervativců na úrovni EU – samozřejmě jiný než cíle a úkoly MKC.”

Nadace pro občanské Maďarsko pracuje především na budování politické sítě v Bruselu, zejména s politicky přidruženými think-tanky. Tomu odpovídá i autoportrét na domovské stránce: „Udržujeme aktivní strategické partnerství s řadou zahraničních konzervativních a křesťansko-demokratických think-tanků a nadací. Posilujeme a rozšiřujeme vnější vztahy nadace a identifikujeme potenciální nové spojence.“

Naproti tomu se MCC zaměřuje spíše na výzkum a výuku. Kvůli této odlišné orientaci se MCC méně zaměřuje na maďarskou vládní politiku než Nadace pro občanské Maďarsko. To platí i pro kancelář v Bruselu, která se zaměřuje na výzkum obsahu a procesů evropské politiky. Plánované akce MCC v prvním čtvrtletí roku 2024 v Bruselu s tématy jako Zelená agenda, svoboda názoru a projevu nebo role Německa v EU rovněž nevykazují žádný přímý odkaz na politiku maďarské vlády.

Ke kontaktu má výhrady i Nadace Konrada Adenauera

MCC to ale zjevně na kluzké bruselské podlaze nemá jednoduché. „Na našich akcích rozšiřujeme síť pozvánek na maximum. Opravdu nechceme být jen rodinným setkáním konzervativců nebo dokonce skeptiků EU, ale spíše nabízet fóra pro různorodé a sporné debaty. Ale bohužel levicové či zelené instituce či osobnosti s nimi spojené většinou naše pozvání ignorovaly. Dokonce i Nadace Konrada Adenauera se nás bojí kontaktovat,“ vysvětluje Patzelt.

Když na jaře 2023 vešlo ve známost převzetí „Modul University Vienna“ MCC, byly vlny zvláště rozšířené mezi levicově liberální a červeno-zelenou veřejností. Samozřejmě, že nákup soukromé vysoké školy institucí přidruženou k vládě by měl být vnímán zásadně kriticky, ať už v Maďarsku, Rakousku nebo jinde v Evropě.

Modul University je jednou z největších a nejúspěšnějších soukromých univerzit v Rakousku. Jejich sídlo se nachází na vynikajícím místě na vídeňském Kahlenbergu s panoramatickým výhledem na město. Přímo naproti kostelu připomíná velké vítězství nad turecko-osmanskou armádou na stejném místě v roce 1683. Docela vhodné pro MCC, který se cítí obzvláště oddán sdílené křesťansko-západní kultuře a historii.

Spolupráce se zdá být plodná

Zasáhlo MCC do výzkumu a výuky na univerzitě? Vedení rakouské Modul University výslovně zdůrazňuje, že do dnešního dne nedošlo k žádným zásahům Corvinus Collegium do výuky. Rektor Modul University Karl Wöber zdůrazňuje: „Akademickou orientaci univerzity určují komise univerzity, zejména univerzitní senát a rada univerzity. Možnosti návrhu majitele jsou proto zákonem velmi omezené.“

Wöber vidí výhodu převzetí v lepších finančních zdrojích pro univerzitu při současném poskytnutí akademické svobody a uvádí konkrétní příklad: „MCC se rozhodlo navýšit rozpočet naší knihovny zhruba o 30 %, což nyní umožní pořízení dalších elektronických médií, zejména v naší nové knihovně oddělení Data Science. O tom, které knihy se budou nakupovat, však nerozhoduje MCC, ale vedení naší knihovny po konzultaci s naší fakultou.“ Podle Wöbera z Modul University kvůli převzetí neopustili žádní studenti ani učitelé.

Autor: Redakce, Praha, ČR, 29.12.2023

Zdroj:

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2023/mehr-als-orbans-kaderschmiede/

https://mcc.hu/en/

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *