Miliardář mléka Theo Müller: „Ekosocialismus ovládl Německo“

Miliardář mléka Theo Müller: „Ekosocialismus ovládl Německo“ Tož, miliardář dezolát...

Miliardář dezolát…

Nejslavnější evropský mlékárenský podnikatel mnoho let neposkytl rozhovor. Čtyřiaosmdesátiletý muž nyní pro švýcarský Neue Zürcher Zeitung hovoří o silných stránkách Švýcarska, a o svém přátelství s předsedkyní AfD Alicí Weidelovou.

Výběr z rozhovoru:

“Německo je země Karla Marxe a Friedricha Engelse. Zemi ovládl socialismus a nyní i environmentalismus. Výsledkem je, že stále více bohatství mizí hlavně u střední příjmové skupiny. Stát si bere polovinu toho, co občané vydělají. K tomu se přidává politika zadlužování, která podporuje inflaci a znehodnocuje peníze střadatelů.”

“Preferoval bych čistě tržní ekonomiku. Tržní ekonomika je sociální. To řekl už Friedrich von Hayek. Slovo sociální ve vztahu k tržní ekonomice je pleonasmus. Neexistuje nesvobodná a nesociální tržní ekonomika. Tyto znalosti ustoupily v Německu do pozadí. Bohužel politika se stala katastrofou. Škoda.”

“Drama začalo Angelou Merkelovou. Byla to ona, kdo inicioval takzvaný energetický přechod a prosadil postupné ukončení jaderné energetiky. Samotný zákon o obnovitelné energii způsobil od roku 2010 dodatečné náklady německým spotřebitelům elektřiny ve výši více než 200 miliard €uro. Navíc paní Merkelová ztratila kontrolu nad imigrací.”

“Gigantické náklady jsou jen jedním bodem: konzervativně počítáno na 500 miliard €uro některé odhady dokonce hovoří o 2 bilionech. Celý koncept nefunguje. Nemůžete vystoupit z jaderné energie a uhlí zároveň a postavit elektrárny na plyn, které už nemáme. Obnovitelné energie nebudou schopny nahradit to, co je ztraceno. Moje žena je inženýrka, vypočítali jsme toto: K pokrytí všech energetických potřeb obnovitelnými energiemi – nejde jen o elektřinu – by Německo potřebovalo 750 000 větrných turbín. Dnes existuje asi 30 000 systémů. A i kdyby někdy bylo 750 000 větrných turbín, nebyly by k ničemu, jakmile by nefoukal vítr. Pro každou větrnou turbínu potřebujete konvenční zdroj energie v pohotovostním režimu, abyste mohli zasáhnout, když věci nebudou fungovat.”

“Přesvědčil jsem se o tom v rozhovorech s profesory fyziky a chemie. Ke změně však musí dojít s mírou a rozumem. Německo je zodpovědné za 1,9 procenta globálních emisí CO 2 a nebude schopno tyto emise snížit na nulu. Jinak by muselo přestat dýchat 84 milionů lidí. Kdyby Německo snížilo emise na polovinu, stačilo by to. A samozřejmě jsou potřeba jaderné elektrárny. Měli jsme jich sedmnáct, teď máme tři, které by se daly znovu zprovoznit, ale před rokem byly odstaveny. Šílenství.”


“Německý stát roky sledoval, jak je migrační zákon porušován milionkrát. Podle základního zákona nemá nárok na azyl nikdo, kdo do země vstoupí ze země EU nebo jiné bezpečné třetí země. Přesto do země přicházejí migranti a křičí „Azyl!“ a mají dovoleno zůstat. Pak se začne rok trvající proces zjišťovat, zda jsou doma politicky pronásledováni. A i když se to nakonec nestane, lidé většinou mohou zůstat.”

“Duch dobra je v nás všech, včetně mě. Chceme pomáhat, kde se dá. Jedno je ale jasné: Němci jsou 84milionový národ, sami nemohou ukončit bídu světa.”

I když mluvím s paní Weidelovou (šéfka AfD), neznamená to, že sdílím všechny její myšlenky. Četl jsem program AfD. Je tam pár bodů, kde říkám: Jaký to má smysl? Chtějí mít přímou volbu spolkového prezidenta. Kdo něco takového říká, nerozumí architektuře našeho základního zákona a poučení z Výmarské republiky. Nebo jiný příklad: zákaz glyfosátu, pokud se neprokáže, že je absolutně neškodný. Něco takového nemůžete dokázat.

“AfD je strana, která pomáhá utvářet vůli lidu. A dokud to není zakázáno, je to legální. Nikdo nevolá po zákazu Levicové strany Die Linke. A její členové veřejně vyzývají k popravám bohatých lidí.”

Autor: Redakce, 16.2.2024

Zdroj:

https://www.nzz.ch/wirtschaft/milliardaer-theo-mueller-im-interview-alice-weidel-ist-eine-freundin-ld.1771740

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *