Největší poražený ve “válce s Ruskem” je opět Německo & EU

Největší poražený ve “válce s Ruskem” je opět Německo & EU

Říká prezident Republiky Srbské v rámci federace BiH, Milorad Dodik…

Rusko zůstává jedním ze strategických přátel Republiky srbské a my o toto přátelství nechceme přijít. Srbsko nezavedlo západní sankce proti Rusku, ani republika Srbská v rámci Bosny & Hercegoviny je nezavedla a proto jsme vážným problémem pro snahy o “kolektivizaci Západu”, říká prezident Republiky srbské Milorad Dodik.

V rozhovoru dále říká:

Naše vzájemné vztahy s Ruskem jsou na nejvyšší úrovni porozumění. To jsou vztahy, které chceme budovat a udržovat ve složitém konglomerátu mezinárodních vztahů, kde jsme neustále pod tlakem Západu, abychom se řídili jejich politikou. 

Rozhodli jsme se neztratit přátele jako Rusko a naše chování je známé: chceme, aby válka na Ukrajině skončila co nejdříve. Nejsme stranou, která by mohla fandit tomu, aby to pokračovalo donekonečna, jako to dělá Západ se svými zásahy a zaváděním zbraní a střeliva, které nepochybně prodloužily trvání a utrpení lidí. Myslíme si, že Rusko je v tomto případě zemí, která oprávněně hájila svou suverenitu, svou politiku a nezávislost, reagovala proti invazi NATO, která si měla podrobit Ukrajinu jako výchozí bod pro budoucí operace proti Rusku. 

Když “západ” prezident Putin na bezpečnostní konferenci v Mnichově varoval, nikdo ho nebral vážně, tito věční falešní zastánci dialogu to nadále ignorovali. Žádný dialog se Západem neexistuje. U nich jsou pouze jejich žádosti, které podléhají exekuci. Trochu mi imponuje jejich arogance. Když mohou takhle mluvit s malou Republikou srbskou, jak si myslíte, že můžete mluvit s velkým Ruskem nebo Čínou. To jsou partneři, kterých si musíte vážit, a ne se chovat, jako byste přijeli sem na Balkán, že poskytujete nějaké své služby malým rozhádaným národům formou dialogu, který prosazujete, a nějaké demokracie, která je vždy falešná. A vždy vnucujete pouze svá vlastní řešení.

Nedovolíte, aby Bosna a Hercegovina uvalila sankce na Rusko…

Neospravedlňujeme západní sankce proti Rusku, stejně jako je neospravedlňujeme proti nikomu. A stali jsme se zdánlivě vážným problémem jejich aspirací na kolektivizaci Západu v tom smyslu, že každý je jedinečný.
To vše jsou důvody, které nás odhalily. Protože i tady na místní úrovni máme Bosňáky a jejich politiku, která je zcela protiruská a prozápadní. Proč se v Sarajevu snaží ve všem negativním vždy zmiňovat Rusko? A mimochodem, díky naší politice máme plyn levnější, za ceny, které byly předtím.

Za těchto složitých okolností je RS skutečně vystavena mocným opatřením toho, čemu se říká hybridní válka, vměšování Američanů v podobě jejich velvyslance a všech lidí, kteří zde udělali svou kariéru na utrpení Bosny a Hercegoviny, rozpad bývalé Jugoslávie. Teď už trochu povyrostli a myslí si, že jejich šéfové, jako je například Holbrook, jsou pro ně tím nejlepším vzorem. Murphy, který je nyní velvyslancem, byl asistentem Holbrooka. Je známo, jak zde Holbrook pracoval, a tak si myslí, že může udělat totéž. Samozřejmě nemůže, ty časy pominuly a Amerika už není tou silnou Amerikou…

A co podle vás Rusko prosazuje?

Prosazuje politiku nevměšování se do vnitřních záležitostí zemí a přijímá každou zemi bez ohledu na velikost jako partnera. Nemáte žádné příklady Ruska za posledních 30 let, od té doby, co jsem se angažoval, s využitím jeho moci k reorganizaci země, k přivedení její podřízené elity do země. Ne, vždy spolupracovali s těmi, které si lidé vybrali a kteří jsou v této oblasti u moci. Na druhé straně máte Američany, kteří jsou připraveni svrhnout i úřady, které přivedou, pokud jen jednou odmítnete jakoukoli poslušnost. A viděli jsme to v mnoha zemích. Nejsme proti dialogu se zeměmi na Západě, ale oni nás nevidí. Rozhodují o nás, nemluví s námi. Předělali by BiH podle vlastního modelu, aniž by se nás zeptali. Opět zde máme určitou institucionální moc a nemůžeme se smířit s tím, že naše práva jsou řešena na základě názoru nějakých vzdálených úřadů, které nechápou historii, charakter lidí, ani současné a minulé události a zejména nemohou předvídat budoucí události v této oblasti.

Nebál jste se setkání s Putinem. Kolik vás ale stojí, když například nedovolíte uvalit sankce na Rusko?

To, že se s někým nedomluvíš, je na úrovni dítěte, které kvůli něčemu ohrnovalo nos v dětské hádce. Na moderní úrovni to dělají imperialisté. Putin by měl být podle nich smutný, že s ním nikdo nemluví. Myslím, že největší poražení “ve válce s Ruskem”, jsou Německo a EU, oni by měli být smutní, ne Putin. Rusové rozptýlili své energetické zdroje jinam. Dosáhlo se růstu Ruska tak, jak by mohlo být, kdyby toho všeho nebylo? Samozřejmě že ne. Ale co je důležité, Rusko se nepotopilo, jak chtěli.

Dá se to interpretovat tak, že to, co se děje s vaší rodinou, na kterou Američané uvalují sankce, je součástí pomsty za to, že chcete spolupracovat s Ruskem?

Jste blízko pravdě: ještě dnes dostávám žádosti od různých „kamarádů“, kteří mi říkají, abych udělal odchod, abych se přiblížil k některým jejich názorům a že pak své názory změní – že žádné soudní řízení nebude , žádné sankce pro mou rodinu. S našimi postavami zde ale nepočítají. Za prvé, náš vztah s Ruskem je něco mnohem víc, než Západ chce pochopit. Nesouvisí s aktuálním příběhem. Předpokládali to tím, že hovořili o negativním ruském vlivu na Balkáně. Představ si to! A pokud existuje negativní vliv, pak je to zde americký negativní vliv, dokonce částečně evropský z hlediska hodnot, které nám zde prosazují. Na posílení protiruských spolků, portálů a některých médií zde použili přes 80 milionů eur. Samozřejmě by neměli věnovat pozornost muslimům v Bosně a Hercegovině, protože jsou protiruští, ale snažili se to nasměrovat na srbský lid. Srbský lid však zůstal konzistentní: kdybyste nyní provedli průzkumy veřejného mínění, viděli byste, že 90 procent lidí zde podporuje vztah, který jsme si vybudovali s Ruskem a chceme jej zachovat…
Domnívám se, že Rusko musí dokončit svou práci na Ukrajině samo, nemůže důvěřovat Západu. Domnívám se, že Rusko věří – a zeptám se samotného prezidenta, pokud to bude vědět –, že konečným cílem musí být dokonalé ovládnutí celé oblasti, která může být pro Rusko sama nebezpečná.

Váš syn a dcera jsou na americkém sankčním seznamu. Co udělaly vaše děti špatně?

Protože jsou to moje děti, nic jiného. Svého otce prý podporují. Co je za problém? Myslím, že to je ctnost. Moje dcera provozuje restauraci, představte si, že restauraci provozuje jaderná velmoc jménem Amerika. Neuvěřitelně. Zbývá jen, aby v té restauraci shodila bombu. Náhle získává restaurace „Agape“ v Banja Luka globální význam díky tomu, že na ni Amerika uvaluje sankce. Syn je spolumajitelem v sadu, na který jsme si dříve vzali úvěr. A když vám řeknu, že 90 procent sadu bylo letos zničeno krupobitím, vypovídá to o tom, jak těžké to je. A pak jsou sankce, které říkají, že mnozí s nimi nemohou spolupracovat, protože jsou na černé listině jen proto, že jedním z majitelů je můj syn. A příběh o “Dodikově bohatství” je vytrvale vytvářen. Inu, můj syn není dítětem amerického prezidenta, který se jmenuje Hunter a kterému bylo prokázáno, že na Ukrajině vymohl stamiliony, proti nimž se nyní vede řízení v samotné Americe…

Krátce se zastavíme u návštěvy Ruska: kromě politické podpory se vám z Ruska dostává i ekonomické podpory, na co bude tentokrát kladen důraz?

Máme řadu dohodnutých projektů, jako je plyn, výstavba plynových elektráren, a to samozřejmě z tohoto důvodu, protože to hrozilo, když byla pandemie, a pak nastala situace s Ukrajinou. Jde mi o to, abychom udrželi pozornost Rusů na ty projekty, neztratili je a v tomto ohledu stavíme naše plány rozvoje pouze na tom, že se dostaneme k plynovodu. Banja Luka nemá plyn. Pak budeme moci nabídnout levnější zdroj energie než v okolí. Pro nás je prvořadé – zachovat příběh investic, které jsme sami zamýšleli společně s Rusy udělat a které byly zastaveny kvůli problémům na úrovni Bosny a Hercegoviny a celkové situaci. Priority Ruska jsou jiné, než byly před pár lety, musí dokončit tuto operaci a pak se věnovat ekonomické spolupráci a chceme, aby tato situace nebyla důvodem, abychom zmizeli ze seznamu rozvojového charakteru v samotné Ruské federaci. 

Autor: Redakce, Praha, ČR, 29.10.2023

Zdroj:

https://iskra.co/republika-srpska/dodik-pred-put-u-moskvu-porucuje-zapadu-ne-mozete-slomiti-ni-srpsku-a-kamoli-rusiju/

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *