Německo zasáhla vlna bankrotů

Firmy podávají návrhy na bankrot…

Zvláště těžce jsou zasaženy logistika a doprava – Excelentně si naopak vede energetika

Vyplývá to z údajů Spolkového statistického úřadu ve Wiesbadenu. V porovnání s předchozím rokem se počet insolvenčních řízení v srpnu 2023 zvýšil o 13,8 %. Už v červenci 2023 úřad napočítal o 23,8 % více bankrotů firem než ve stejném měsíci předchozího roku.

Celkově bylo v první polovině roku 2023 o pětinu více bankrotů (20,5 %) než ve srovnatelném období roku 2022. Okresní soudy oznámily k datu účetní závěrky 8 571 podaných firemních bankrotů. Vzhledem k tomu, že soudy nejprve prověřují řízení, jsou úpadky zahrnuty do statistik zhruba tři měsíce po podání přihlášky.
Jedna ze 400 společností je v úpadku
Čistě matematicky zkrachovalo 25,3 z 10 000 nebo přibližně jedna ze 400 společností. Výrazně vzrostla i vykazovaná výše dluhu. Zatímco insolvenční řízení v první polovině roku 2022 zahrnovalo pohledávky věřitelů celkem 8,2 miliardy €uro, nyní je tato suma 13,9 miliardy €uro.
Nejvíce byly zasaženy sektory logistiky a dopravy. Zde bylo riziko bankrotu dvakrát vyšší než průměr. Přibližně 54,1 z 10 000 společností požádalo o bankrot. Nejnižší míru insolvence však měla energetika. Zde se k insolvenčnímu soudci muselo obrátit pouze 2,4 z 10 000 firem.

Autor: Redakce, Praha, ČR, 15.9.2023

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *