Tag Archives: američani

Ekonom Michael Hudson: Pokles dolaru udělá Američany chudšími

Dolarová hegemonie je systém, kde americké zahraniční vojenské výdaje a jiné deficity výdajů vedou k úsporám amerických dolarů v cizích zemích… “De-dolarizace nebo pokles dolarové hegemonie uvrhne Spojené státy do pomalého krachu a učiní běžné Američany chudšími. Jiné země musí kvůli americké zahraniční politice dedolarizovat, což je nutí vytvořit alternativu”, řekl Michael Hudson, …

Read More »