Zastupitelská demokracie se hroutí

Téměř 70 % starostů ve Francii uvádí, že se stali obětí vyhrožování nebo útoku…

Násilí páchané na volených představitelích se stupňuje

V poslední době značně přibývá stížností, což má za následek určitou „republikánskou únavu“ ze strany volených představitelů.

Jde o zjištění Centra politického výzkumu Sciences Po, které předává Franceinfo, které přináší toto neradostné pozorování. Téměř sedm z deseti starostů uvedlo, že se již alespoň jednou stali obětí ataku slovního někdy i fyzického. Konkrétně je to 16 x více než ve srovnání s rokem 2020. Tyto útoky vůči voleným představitelům stále rostou. 

Podle Ministerstva vnitra bylo v roce 2022 podáno 2 265 stížností a oznámení, tedy o 32 % více než v roce 2021. Zatímco fyzické násilí je ojedinělé (2 %), 39 % dotázaných starostů již bylo osobně slovně uraženo a 27 % vyhrožovali jim nebo je napadali na sociálních sítích. Pokud podle INSEE 11 % francouzské populace přiznává pocit nejistoty, jedná se o 15 % dotázaných starostů.

Nárůst rezignací

Po rezignaci starosty Saint-Brevin-Les-Pins stát oznámil, že četníků v policejních stanicích bylo mobilizováno 3 400 aby bránili „útokům na volené úředníky“. Dotazovaní starostové se ale stále domnívají, že lhůty na vyřízení stížností jsou příliš dlouhé. Od začátku svého mandátu v létě 2020 se rozhodlo rezignovat 1 300 starostů, „tj. 450 ročně ve srovnání s 350 během předchozího mandátu“.

Pokud si volení funkcionáři stěžují na „únavu republiky“, poukazují také na vysoké nároky svých voličů, potíže při sladění výkonu mandátu s osobním životem nebo dokonce na nedostatek finančních prostředků. Téměř polovina z nich (48 %) požaduje i větší odškodnění. 

Autor: Redakce, Praha, ČR, 22.11.2023

Zdroj:

https://www.valeursactuelles.com/societe/violences-contre-les-elus-pres-de-70-des-maires-disent-avoir-ete-victimes-dincivilites

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *