Petr Bystroň: Srbové, děkujeme za boj – děláte správnou věc

Petr Bystroň: Srbové, děkujeme za boj - děláte správnou věc Tož, rozhovor s poslancem Bundestagu Petrem Bystroněm o Německu, ale i Srbsku...
Petr Bystroň, poslanec Bundestagu za AfD

Rozhovor s poslancem Bundestagu Petrem Bystroněm o Německu, ale i Srbsku…

Začátkem listopadu se v bělehradském hotelu Metropol Palace konala konference s názvem „Cross-Continental Conservative Congress 2023“. Na konferenci se sešla některá z předních jmen evropské a americké konzervativní politické a mediální scény. Snad největším z nich byl Petr Bystroň, šéf zahraničněpolitického výboru poslaneckého klubu Alternativa pro Německo v Bundestagu. Hovoříme o straně, která má podle některých průzkumů aktuálně větší voličskou podporu než kterákoli strana vládní koalice.

Kromě toho, že veřejně vystoupil s názory, které se setkávají se souhlasem velké části srbské veřejnosti, pan Bystroň také soukromě projevil přízeň zástupcům místních médií. Když jsem ho poprvé oslovil, abych ho požádal o rozhovor, během jedné z přestávek na zmíněné konferenci se mnou mluvil solidně srbsky a navrhl, abychom rozhovor udělali později, po oficiálním programu. A skutečně, o pár hodin později nezapomněl na slib, který dal; naopak ke mně v hotelové hale přistoupil a klidným tónem, který ho běžně zdobí, navrhl, abychom se rozešli a popovídali si. V časovém rozmezí cca půl hodiny tak proběhl následující rozhovor.

Co nám můžete říci o současné situaci v Německu? Jak se liší od doby před pěti nebo deseti lety? Mění se německá společnost – tváří v tvář krizím, které se v poslední době objevily – směrem, který odpovídá zájmům vaší strany? A je to jeden z důvodů, proč například obliba Zelených klesá?

“To nejdůležitější, co se stalo v období, které zmiňujete, je migrační krize, respektive otevření hranic země – což bylo porušení zákona. Německé zákony velmi jasně stanoví, že každý, kdo bude přistižen při pokusu o překročení hranice bez odpovídajících dokladů totožnosti, bude deportován do země, odkud pochází. Merkelová však nařídila všem takovým lidem vstup do země umožnit. Naše orgány činné v trestním řízení se tak poprvé v historii dostaly do situace, kdy stojící na hranicích nezabránily cizincům ve vstupu do země, ale pomohly jim k tomu. Když jsem je v tom období navštívil, ukázali nám, jak pašují migranty v autobusech Bundeswehru a vozí je z Rakouska do Německa. Spočítali je, přerozdělili a na konci dne umístili na zeď velkou tabuli, na které bylo uvedeno, kolik migrantů denně překročilo hranici. U těch tabulí bylo napsáno, že jde o počet nelegálních – opakuji nelegálních – migrantů.”

“A to dokonale vysvětluje, co se v té době dělo. Můžete si jen představit, co se stane se společností, když zmocníte své vlastní orgány činné v trestním řízení k porušování zákona. Je to svým způsobem schizofrenní situace – nejen pro policisty, ale i pro celou společnost. Protože média ukazovala lidem, jak nadšeně vítají migranty, házejí před ně plyšové medvídky, ale později investigativní novináři zjistili, že tito lidé jsou za takové vítání migrantů placeni. Lidé, kteří házeli medvídky, byli placeni nevládními organizacemi. Byla to velká show.”

Děje se něco podobného i dnes? Nedávno Elon Musk na sociální síti „X“ upozornil na fakt, že německé státní agentury platí za přepravu migrantů ze Středozemního moře do Itálie? Znamená to, že se v migrační politice nové vlády oproti té staré nic nezměnilo?

“Děkuji za zmínku o Středomoří. Jde o pokračování politiky otevřených dveří. Jako by otevření hranic nestačilo, německá vláda (a nejen vláda, ale i německá evangelická církev, která vyčlenila dva miliony eur na lodě SeaWatch 4 a SeaEye 4) aktivně platí nevládním organizacím, které pašují migranty. A jako by to nestačilo, migranty také přímo pašují.Takže německá vláda platí za letadla, která přivážejí Afghánce do Německa. Osobně jsem objevil skandál, že ministerstvo zahraničních věcí radí německé ambasádě v Pákistánu vydávat víza Afgháncům, i když mají pasy, které jsou zjevně falešné.”

“Jaký je z toho výsledek? Na jedné straně je Německo zaplaveno migranty. V Německu je několik milionů migrantů. To způsobuje obrovské problémy na mnoha úrovních. Jednak jsou naše sociální systémy přetížené, protože tito lidé dostávají například sociální pojištění, které hodně stojí. Navíc jste dali dva miliony lidí na realitní trh – což zvyšuje náklady na bydlení a životní prostor v Německu. Zvyšuje se také kriminalita, ale zejména některé druhy trestných činů, jako je znásilnění, skupinové znásilnění, smrtelné útoky nožem atd. Neúměrně velké množství (v poměru k celkové populaci) těchto trestných činů páchají migranti, kteří pocházejí z muslimských zemí, jako je Afghánistán, Sýrie nebo Irák.”

“K tomu všemu jsme v poslední době přijali velké množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří nejsou tak náchylní ke kriminalitě jako migranti z některých jiných zemí, ale navíc zhoršují situaci na trhu s nemovitostmi, ale i po stránce sociální a zdravotní pojištění. Všechny tyto systémy jsou velmi blízko bodu zlomu.”

Někteří evropští politici používají termín „velká náhrada“. Myslíte si, že je to adekvátní výraz? Podobnou situaci vidíme v USA – kde je jižní hranice tak hustá, že se do země ročně dostanou miliony nelegálních migrantů. Jedinec, který má sklon věřit v to, co někteří nazývají „konspirační teorie“, by si mohl myslet, že existuje plán na strukturální změnu demografické struktury západní společnosti jako celku? Souhlasíte s těmito tezemi?

“Samozřejmě, samozřejmě. To nejsou konspirační teorie, protože konspirace znamená utajení a globalisté své plány veřejně a transparentně oznamují a realizují. Pořádají veřejné konference zabývající se těmito problémy, stačí se podívat, co říká Klaus Schwab. Máte mezinárodní konference, kde se otevřeně mluví o touze podporovat migraci, místo aby se jí zabránilo.
Od pradávné historie bylo cílem bránit hranice. To je vlastně celý bod státních hranic. A nejen státních, dříve bylo každé větší město obehnáno ochrannými hradbami, které tomu sloužily. Evropané bojují s muslimy po staletí. Během pěti století bojovali Srbové proti turecké okupaci. V 17. století jsme bojovali s Turky u Vídně. Španělé zahájili reconquisty poté, co byly části země pod muslimskou nadvládou 700 let. To vše bylo učiněno na obranu naší kultury, našeho způsobu života, našeho náboženství. Obrana všeho by nebyla možná, kdybychom nehájili své hranice. A dnes děláme diametrálně odlišnou věc.”

V současnosti probíhají dvě velké války, které Evropu hodně ovlivňují. Jednou je ukrajinská válka a druhou nedávno zahájená válka na Blízkém východě. Jak tyto války ovlivnily německou společnost? Dojem zvenčí je takový, že ukrajinská válka má dlouhodobý dopad na německou ekonomiku – a tím i na politickou situaci. Na druhou stranu, pokud jde o válku v Gaze, mnozí byli šokováni počtem propalestinských demonstrantů v německých ulicích. Jak se k tomu vyjadřujete?

“Ukrajinská válka ovlivňuje Německo dvěma způsoby, z nichž jeden jsem již popsal, když jsem mluvil o uprchlících. Druhý se týká sankcí, které německá vláda a EU zavedly proti Rusku – slibují rozdrtit ruskou ekonomiku, donutí Moskvu zastavit válku atd. Výsledek byl však zcela opačný – sankce zasáhly německou ekonomiku. Naši spotřebitelé trpí, protože máme vyšší ceny plynu, ropy a podobných produktů.”

“To je ukrajinská válka. Pokud jde o válku v Izraeli, dotýká se německé společnosti pouze jedním způsobem: enormní nárůst antisemitismu a propuknutí demonstrací proti Izraeli ze strany muslimské části naší společnosti, zejména té migrantské. Němci se nyní probouzejí, protože konečně v každém městě vidí, jak početná a mocná je tato část německé společnosti. Vidí, že naše hodnoty nesdílejí, tedy že je odmítají. Nyní tato fakta uznávají a komentují i ​​největší německá média, jako je Bild. To je velký posun. Dříve na to upozorňovala pouze Alternativa pro Německo (AfD). Mluvili jsme o tomto problému roky, ale nikdo nás nechtěl slyšet.”

Nyní dokonce Olaf Scholz na titulní straně Spiegelu říká : “Budeme muset deportovat stále častěji.” Je toto prohlášení také důsledkem války v Izraeli? Přinesla tato válka změnu vědomí nejen veřejnosti, ale i samotného kancléře?

“Válka přispěla k tomu, že řekl, co řekl – ale neudělá nic, absolutně nic. Nebude provedena ani jedna dodatečná deportace. Vždyť je to nesmysl. Proč deportovat lidi ze země, když jim nebráníme ve vstupu? Řešením proto není říci: “Musíme je deportovat”, ale říci: “Okamžitě je přestáváme dovážet.” Zastavíme lety z Afghánistánu a lodě ze Středozemního moře.”

“Pointa je, že v Německu máme velký, velký azylový průmysl (tak tomu říkáme – azylový průmysl). V tomto odvětví se ročně vytvoří více než 50 miliard eur. Profitují z toho mnozí – od církví po organizace jako Caritas, Arbeiterwolfarth a Diakonie. Je to velký sektor. Věděli jste, že největším zaměstnavatelem v Německu není BMW, Siemens nebo koncern Dax, ale katolická organizace Caritas? Zaměstnávají největší počet lidí, i když nic nevyrábějí. BMW vyrábí auta, prodává je a platí daně. Na druhou stranu tito lidé nic neprodukují. Pravda, pracují v terciárním sektoru ekonomiky, tedy v sektoru služeb – ale podstatou je, že dostávají státní peníze. To jsou peníze daňových poplatníků, které někdo musel vydělat. Doufám, že nyní lépe chápete, proč zmíněné procesy stále probíhají.”

Vraťme se k ekonomickým a politickým tématům. V jistém smyslu bylo Německo nuceno vzdát se ruských energetických zdrojů. Stále častěji se nyní ozývají hlasy, že by se i Německo mělo osvobodit z takzvané závislosti na Číně. Kde je konec takovým žádostem? Bude Německo někdy schopno vést nezávislou hospodářskou politiku? Dnes vidíme, že Německo je jedinou velkou mocností, jejíž HDP letos zaznamená pokles. Dokonce i Rusko – na které se vztahují sankce – zaznamená růst. Jak je to možné?

“Není to něco, co se ještě musí stát, ve skutečnosti se to děje právě teď. Ruská ekonomika roste a německá klesá. Podle údajů Světové banky Rusko nedávno vytlačilo Německo z pátého místa na světovém seznamu zemí seřazených podle HDP (měřeno paritou kupní síly). Vidíš, to je zajímavé. Zavedli jsme sankce, abychom oslabili Rusko, a po dvou letech máme zprávu, že Rusko předběhlo Německo. Víte, když čtete Brzezinského, velmi jasně píše, že USA vidí Německo jako vazalský stát. Jsme tedy vazalové. Takový je postoj naší země a němečtí lídři podle toho jednají.”

Co by se muselo stát, aby se Německo dostalo z takové pozice? Německý intelektuál Getz Kubicek v rozhovoru pro Novi Standard z května 2022 řekl, že konzervativci mají svázané ruce a že by musel nastat nějaký vnější šok, aby konzervativní síly vyhrály volby a převzaly moc. Je to možné? Dokážete si představit, že se to stane v příštích 10 nebo 15 letech?

“Nemyslím si, že je to možné za současného stavu věcí. Všechny důležité pozice v německé společnosti jsou pod dohledem transatlantických struktur. Nicméně si myslím, že je to v podstatě jen otázka času. USA ztratily pozici globálního hegemona. Dnes máme multipolární svět, Čína stoupá, BRICS je alternativou. Viděli jsme, jak si země BRICS navzájem pomáhají – což Rusku pomohlo přežít sankce.”

“Mnoho zemí uznává, že existuje alternativa k řádu vedeném USA. Je to pomalý, ale nepřetržitý proces. Je to vidět z chování Saúdské Arábie a dalších arabských států, stejně jako zemí v celé Asii a Africe, které požádaly o členství v BRICS. Pokud by se Rusku, Číně a Indii podařilo odmítnout americký dolar, vytvořit společnou měnu nebo začít obchodovat ve svých vlastních měnách – USA by to dále ovlivnilo. Čím slabší je pozice USA, tím větší je možnost, že nejen Německo, ale i další země začnou vést samostatnou politiku.”

“Možná by to byl ten vnější vliv – ne šok, ale vliv – který by nám pomohl se emancipovat. Jsem si jist, že jsou politici, kteří by rádi viděli suverénní Německo, tedy Německo, kterému by se podařilo udělat krok ke zmíněné emancipaci. Co měl Kubíček na mysli, když zmínil vnější šok, je nějaký druh imploze ekonomického systému, pokles hodnoty evropské měny nebo rozpad EU. K těmto externím procesům by mohlo v budoucnu dojít, ale to neznamená, že je nebudou řídit transatlantické struktury.”

Čí to byl nápad, aby AfD navrhla návrh rezoluce o Kosovu a Metohiji? Co si myslíte o postoji vaší vlády ohledně Kosova? Jaký je postoj vaší strany? Proč nebyla rezoluce projednána v Bundestagu?

“Nápad vznikl v zahraničněpolitickém výboru strany, jehož jsem předsedou. To vedlo ve straně ke složitým diskusím, protože má i transatlantické křídlo, které se snaží zastavit jakýkoli návrh, který není v souladu s transatlantickým přístupem. Náš návrh usnesení o Kosovu byl ve vnitrostranickém hlasování přesvědčivě poražen. Čekali jsme, že to projde, tedy že návrh rezoluce o Kosovu nevyvolá ve straně velký odpor, ale stal se opak a návrh byl pozastaven. Není to však definitivní, můžeme znovu navrhnout podobné usnesení, až se v Kosovu stane něco nového. Na fotbalové poměry je výsledkem remíza – ale hrál se pouze první poločas.”

Myslíte si, že by bylo pro Německo moudřejší zaujmout na Balkáně neutrálnější přístup, místo aby se řídilo politikou 90. let, kdy byli Srbové prohlášeni za padouchy? Člověk má dojem, že německá politika zůstala stejná, jen se dnes neprovádí pomocí zbraní – ale pomocí diplomacie. Srbská veřejnost z velké části sdílí dojem, že pokaždé, když se v naší části Balkánu něco stane, Německo – stejně jako další evropské mocnosti a USA – automaticky obviní Srby a teprve z této pozice začne hledat řešení. Myslíte si, že je to chybný přístup, zvláště uvážíme-li, že Srbové jsou nejpočetnějším národem tzv Západní Balkán? Myslíte si, že bude možné v budoucnu zlepšit vztahy mezi Srbskem a Německem?

“Samozřejmě. Ale když jsou splněny podmínky, které jsem uvedl v odpovědích na vaše předchozí otázky. To, co se stalo v roce 1999, se odehrálo za jiných podmínek. Američané bombardovali vaši zemi a porušili vaši územní celistvost a Německo bylo součástí tohoto projektu. Byla to první vojenská akce Německa po druhé světové válce. Německo také podporovalo, dokonce pomáhalo, zničení Jugoslávie. Jen si vzpomeňte, jak rychle Německo uznalo nezávislost Slovinska a Chorvatska. Nebylo to nutné – ale je v zájmu globalistů zničit větší země podle principu split et impera (Rozděl a panuj). Přesně tak se to dělalo.”

“Jen si vzpomeňte, jaké byly sliby o Kosovu, že se stane nezávislým státem atd. O 20 let později však Kosovo není schopno přežít bez vnější podpory. Tento protektorát je navíc udržován pouze díky darům z USA a Evropské unie. A jaký je k tomu důvod? Dobře, Američané tam mají po základně Ramstein v Německu druhou největší evropskou vojenskou základnu. Jde tedy o čistě geostrategický cíl. Proto, dokud budou USA schopny a ochotny tuto vojenskou základnu udržet – bude to velmi obtížné. Ale opakuji: paradigma se mění, existuje alternativa. Myslím si, že Srbové by měli jednat trochu ofenzivněji, a ne vést výhradně defenzivní zahraniční politiku v tom smyslu, že by měli s obnovenou vervou a úsilím pokračovat v lobování za zrušení uznání Kosova – protože projekt kosovské státnosti selhal, bylo založeno na falešných slibech. A je tu také podpora Ruska a Číny, které Kosovo nikdy neuznaly. Existuje tedy možnost, že mnoho asijských a afrických zemí by bylo ochotno odvolat uznání.”

V posledních několika letech své uznání Kosova stáhlo asi 15 zemí. Doufáme, že tímto směrem se bude proces ubírat i nadále. Děkuji vám za Váš čas. Mějte se u nás v Srbsku krásně, doufám, že si z naší země odnesete pozitivní dojmy.

“Děkuji a děkuji Srbům za boj. Děláte správnou věc.”

Autor: Redakce, Praha, ČR, 20.11.2023

Zdroj:

Facebook Comments

About TGM

Check Also

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů

Čína se díky inovacím a automatizaci dostává do popředí ve výrobě elektromobilů Jedná se pravděpodobně o jednu z nejvíce automatizovaných továren na výrobu automobilů v Číně, či dokonce na této planetě. Dostali jsme příležitost si ji zblízka prohlédnout...

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Republika Srbská chce do BRICS+

Republika Srbská (BiH) chce do BRICS+ Prezident Republiky srbské (Bosna & Hercegovina) Milorad Dodik řekl, že BRICS je pro Srby zajímavý a doufá, že v budoucnu bude mít republika Srbská příležitost získat status pozorovatele v této organizaci...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *