Jak a proč se pomník Koněva vypařil z evidence válečných hrobů?

Za pobuřující a cynické označil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov počínání úřadů v Praze. „Budeme požadovat od českých kolegů, aby splnili veškeré své závazky podle smlouvy z roku 1993“ a odvolal se na českou státní evidenci, ve které měl být Koněv zanesen. Vydali jsme se tedy po stopách v jaké státní evidenci tedy pomník osvoboditelům maršála Koněva vlastně je nebo byl a světe div se, objevili jsme ho v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany ČR. Tedy objevili, byl tam roky, ale najednou zmizel.

Jan Lacina STAN, místostarosta Prahy 6 a Ondřej Kolář TOP09 starosta Praha 6, oslavují své vítězství nad maršálem Koněvem

Ale popořádku a pěkně od Adama.

Pomník osvoboditelům byl odhalen v roce 1980 při příležitosti 35. výročí osvobození Prahy a ČR od Hitlera resp. nacistického Německa. Mnoho let se nic nedělo. Až když před pár lety ovládl radnici starosta Ondřej Kolář za TOP09, který si z války s „Koněvem“ udělal svůj volební program pro znovuzvolení. Nejdříve prosadil instalaci doplňkových cedulek na pomník. Ty řešily účast maršála Koněva na událostech, které s osvobozením Prahy či ČSR sice neměly nic společného, nicméně v očích pana starosty stavěly Koněva do role krvavého vraha. Mnozí si mysleli, že tím je po boji ale opak byl pravdou. Byla to jen sonda, co veřejnost unese. Po krátké pauze zastupitelstvo Prahy 6 odsouhlasilo na návrh pana Koláře přesunutí sochy Maršála Koněva v září 2019. Proti tomuto usnesení protestovala jak část české veřejnosti tak i zástupci RF, kteří přesun pomníku považují za porušení mezinárodní smlouvy uzavřené mezi ČR a RF. Tu podepsali v roce 1993 prezidenti Havel s Jelcinem. Jak velká část veřejnosti je resp. byla proti přesunutí sochy mimo Prahu 6 se nedozvíme, protože zastupitelstvo Prahy 6 odmítlo návrh Pirátů na uspořádání referenda.

Hlasování zastupitelstva Prahy 6, odstranění pomníku osvoboditelů maršála Koněva, září 2019
Hlasování zastupitelstva Prahy 6, odstranění pomníku osvoboditelů maršála Koněva, září 2019


Jisté ale je, že Ministerstvo zahraničí ve svém posledním prohlášení uznává, že na pomník Koněva se vztahuje smlouva uzavřená smlouva z roku 1993 a věří, že pro sochu bude nalezeno důstojné místo. Ostatně i pozemky pod památníkem byly označeny jako památ
kové území. Na Ministerstvo obrany resp. ministra Metnara se již dříve obrátil jeho ruský rezortní protějšek Šojgu se žádostí o vydání sochy s návrhem, že ruská strana je připravena veškeré náklady s tím spojené uhradit. Ministr obrany Metnar konstatoval, že žádosti nemůže vyhovět, protože pomník je ve vlastnictví Prahy 6. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu poté požádal šéfa národní kriminální ústředny Alexandra Bastrykina o trestní stíhání lidí, zodpovědných za odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze.

vymazaný katalogový list pomníku osvobození maršála Koněva v Praze 6 z Centrální evidence válečných hrobů vedeného Ministerstem obrany ČR, CZE0006-417772

Ministr zahraničí RF Lavrov se ve svém projevu odvolal na evidenci, ve které má pomník osvoboditelům maršála Koněva být v kontextu mezinárodní smlouvy z roku 1993 zanesen. Po této stopě jsme se tedy vydali. Co jsme zjistili? Pomník maršála Koněva byl roky evidován v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany pod číslem CZE0006-417772 . To je samo o sobě dost překvapivé, protože MO popírá, že by o válečný hrob šlo. Po našem dotazu na příslušný odbor MO, jsme se dozvěděli, že evidence obsahuje mimo válečné hroby i jiné objekty, které obce považují za důležité v kontextu připomenutí válečných událostí. Ano, slyšíte dobře, obce provádí změny v evidenci. Samo MO jen zcela výjimečně. Stejnou cestou se do evidence dostal i pomník maršála Koněva. Do evidence jej zanesla radnice Prahy 6 a v této evidenci pak spokojeně roky setrval. Pak nastal duben 2020, řekli byste si, že asi starosta Kolář nechal pomník Koněva z evidence vymazat, ale není tomu tak.

Tentokrát zasáhlo MO a záznam odstranění pomníku tiše odstranilo samo, prostě ho nechalo vypařit. Tentokrát žádná poznámka v evidenci o dočasné uskladnění a uvažovaném přesunu. Nic takového, prostě záznam z evidence dostupné pro veřejnost bez dalšího zmizel, jako by nikdy nebyl. Byl vymazán ihned poté, co byla odstraněna socha ze svého místa, na kterém mnoho let stála.

Je až podezřelé jak Ministerstvo zahraničí i obrany ČR nechá celou věc gradovat a riskuje zhoršení vztahů a konflikt s RF. Vykazuje nulovou snahu spor diplomaticky vyřešit. Navenek není vidět žádná snaha vstoupit do role prostředníka nebo mediátora mezi samosprávou Prahy 6 a vrcholnými zástupci RF. Můžeme se tak dohadovat, jestli je záměrem celého postupu vygradovat konflikt do úrovně otevřeného střetu mezi RF a ČR nebo naopak spor převést na osobní úroveň zastupitelé Prahy 6 versus Ruská federace. Podle posledního vývoje událostí to vypadá spíše na druhou možnost. Mluvčí ministerstva zahraničí RF včera ve státní televizi totiž prohlásila: „Nebylo to rozhodnutí českého lidu, dokonce to ani nebylo rozhodnutí českého nejvyššího vedení, které se jednoznačně vyslovilo proti tomuto vandalismu. Bylo to takové malicherné, podlé, hnusné rozhodnutí lidí, kteří jednají navzdory národním zájmům, historickým národním zájmům vlastního státu“

Připojte svůj podpis k naší výzvě:

Výzva vládním a ústavním činitelům: Požadujeme oficiální omluvu České republiky Ruské federaci za odstranění památníku osvobození sochy maršála Koněva. Socha Maršála Koněva pro nás reprezentovala statisíce příslušníků Rudé armády, kteří osvobozovali nejen Prahu ale celé Československo. V širším pojetí to byl také pamámátník všech Spojenců, kteří se postavili Hitlerovskému Německu nejen v Praze a Československu ale i na dalších frontách Druhé světové války nejen v Evropě. Odstranění sochy maršála Koněva chápeme jako relativizaci smyslu boje desítek miliónů odvážných občanů světa proti nacismu a snahu o zlehčování a relativizaci německého nacismu jako nenávistné a zhoubné ideologie a faktickou snahu o jeho rehabilitaci a plivnutí do tváře obětem nacismu v roce 75. výročí jeho porážky Spojenci.

za Hej, Občané! z.s.

Žarko Jovanovič

Michal Hrubý

https://www.petice.com/vyzva_vladnim_a_ustavnim_initelm_r

 

Hodnocení

Facebook Comments

About Žarko Jovanovič

Check Also

očkování Covid19

SÚKL eviduje 36 úmrtí po očkování Covid19

Za poslední týden lékový ústav zaznamenal pět případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. …

Holandsko zastavilo vakcinaci Astra Zeneca

Holandsko dnes pozastavilo vakcinaci s vakcínou Covid 19 od AstraZeneca, následuje tak Irsko, Dánsko a …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *